Plavání pro děti od 4 do 12 let

na bazénu Demlova Jihlava
Skupiny: neplavci, začátečníci, mírně pokročilý, pokročilý plavci 

Na každém tréninku jsou děti rozděleny do 3 - 4 skupin, dle jejich dovedností. Hl. trenér si děti do těchto skupin rozděluje sám, a to na začátku pololetí, ale i v průběhu, dle potřeby a vývoje sportovce. 

Skupina neplavci

Plavání pro děti od 4 let. Neplavci se na těchto hodinách adaptují na vodní prostředí, učí se první krůčky plaveckých dovedností zábavnou formou s kamarády v prostředí bazénu Demlova

Na malé sportovce čeká:

 • mladý tým instruktorek
 • kamarádská atmosféra
 • postupná cesta ke zvládání nových dovedností
 • velké množství vodních hraček, kvalitních a moderních plaveckých pomůcek

Své svěřence prvními krůčky na bazénu provázíme a ukazujeme jim cesty, jak by mohli přirozenou cestou zlepšovat své plavecké dovednosti.

Navazujícím skupina je začátečníci. 

Skupina mírně pokročilých

Kurz plavání pro mírně pokročilé je navržen pro děti, které již ovládají základní plavecké dovednosti, jako je pohodlný vstup do vody a jednoduché plavecké techniky. V tomto kurzu se soustředíme na posílení těchto základních dovedností, zlepšení plovoucí schopnosti a zavádění jednodušších variant plaveckých stylů jako kraul a znak. Cílem je učinit děti sebejistějšími ve vodě a připravit je na pokročilejší plavecké techniky. Tento kurz je přirozeným krokem vpřed po absolvování úrovně začátečníků.

Na sportovce čeká:

 • mladý tým instruktorek
 • kamarádská atmosféra
 • rozšířený trénink plaveckých způsobů kraul a znak
 • základy plaveckého způsobu prsa
 • velké množství vodních hraček, kvalitních a modení plaveckých pomůcek
 • skákání do vody, lovení předmětů, vodní hry, klubové závody v plavání


Skupina začátečníci

Plavání pro děti od 4 let . Začátečníci a základní plavání je určeno pro děti, které mají za sebou první plavecké krůčky v mini přípravce - pro neplavce. Plně se přizpůsobují vodnímu prostředí, učí se polohu těla, základní pohyby paží a nohou plaveckých způsobů kraul a znak.

Na malé sportovce čeká:

 • mladý tým instruktorek
 • kamarádská atmosféra
 • postupná cesta ke zvládání nových dovedností
 • velké množství vodních hraček, kvalitních a moderní plaveckých pomůcek
 • plavání bez nadlehčovacích pomůcek, učení se základů plaveckých způsobů kraul a znak
 • skákání do vody, lovení předmětů, vodní hry

Skupina pokročilých

Pokročilý plavecký trénink je určen pro děti, které již ovládají základní plavecké techniky, včetně skoků do vody a potápění se za předměty. V tomto stadiu se zaměřujeme na zdokonalení technik kraulu a znaku, přidáváme prsařský způsob a motýlek a zdůrazňujeme technickou přesnost a efektivitu pohybu ve vodě. Kurz je navržen tak, aby děti rozvíjely svou vytrvalost, rychlost a zlepšovaly obraty a starty, čímž budou připraveny na soutěžní plavání. 

Na sportovce čeká:

 • mladý tým instruktorek
 • kamarádská atmosféra
 • rozšířený trénink plaveckých způsobů kraul a znak
 • základy plaveckých způsobů prsa a motýlek
 • velké množství vodních hraček, kvalitních a modení plaveckých pomůcek
 • skákání do vody, lovení předmětů, vodní hry, klubové závody v plavání


Vyberte den, čas plavání

Přihláška a registrace online zde